Återvinningscentraler

Personbil vid infarten till sorteringshallen på återvinningscentralen Norremark i Växjö

På kommunens återvinningscentraler kan du lämna det mesta som du inte kan lägga i din soptunna. Vi tar till exempel emot grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall.


Välkommen!

Öppettider återvinningscentraler


Kontakta oss»
Tekniska förvaltningen
Telefon 0470-410 00
Ring för aktuella öppettider
Politiskt ansvar
Tekniska nämnden»