Växjö återbruksby

kläder och prylar i en secondhand-affär

Växjö kommun planerar att skapa en återbruksby i anslutning till återvinningscentralen Norremark.

I återbruksbyn kan du lämna dina gamla saker som du inte längre har användning för. Istället för att sakerna går till förbränning eller materialåtervinning, får de nytt liv genom second hand-försäljning eller re-design.

Planen är att återbruksbyn kommer att öppna under 2019. Under hösten 2016 beslutar kommunfullmäktige om inriktningen.

Laga, låna och återanvänd

Allt det du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare. Genom att konsumera mer hållbart, köpa produkter som håller längre, köpa och sälja second hand, dela, låna och återanvända kan du minska mängden avfall.

I Sverige och i Växjö kommun är vi bra på att återvinna material, energi och näring ur avfallet. Men faktum kvarstår att varje år ökar avfallsmängderna och Växjö kommun är inget undantag. I Sverige slänger varje person nästan 500 kilo sopor varje år. Mängden sopor har fördubblats de senaste 40 åren och fortsätter det i samma takt kan mängden fördubblas igen om 15 år.

bild på avfallshierkarkin. Deponera längst ned på trappsteget, därefter energiåtervinning, materialåtervinning, återanvända avfall och högst upp i trappan minimera avfall


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470- 410 00

Ansvarig förvaltning
Tekniska förvaltningen»
Politiskt ansvar
Tekniska nämnden»

Vanliga frågor och svar om Växjö återbruksby

Lär dig mer om Växjö återbruksby »

kläder och prylar i en secondhand-affär