Bygga nytt, bygga om, bygga till

Byggnad på söder

Ska du bygga eller förändra ditt hus men vet inte hur du ska gå tillväga? Här hittar du information om bland annat bygglov och anmälan, strandskydd och förhandsbesked.

När behöver jag ansöka om bygglov?

Ska du till exempel bygga ett uterum, murar eller plank kan du behöva bygglov för det. Bygglov är ett skriftligt tillstånd.

Det är också olika regler för fastigheter inom respektive utanför detaljplanelagda om­råden och områden med sammanhållen bebyggelse. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

Det är vi på stadsbyggnadskontoret som prövar din ansökan om bygglov. I prövningen bedömer vi bland annat den yttre utformningen, placeringen på tomten och hur byggnaden är tänkt att användas.

Vad kostar det att ansöka om bygglov?

Bygglov för ett helt nytt hus kostar runt 50 000 kr men det beror på många saker. Vi tar ut avgifter för de tjänsterna som ingår i bygglovet. I den totala bygglovskostnaden kan till exempel handläggning av bygglovet, startbesked, planavgift, nybyggnadskarta och husutstakning ingå. Om det gäller ett stort bygge eller om det avviker från gällande detaljplaner kan kostnaden blir högre. Välkommen att kontakta oss om du vill veta vad som gäller för ditt planerade bygge.


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Stadsbyggnadskontoret»
Politiskt ansvar
Byggnadsnämnden»

Ansökan om bygglov