Få sms-påminnelse för hämtning av trädgårdsavfall

röd-gula äpplen som trillat på marken.

Nu kan du få en sms-påminnelse dagen innan tömning av ditt trädgårdsavfall. Då blir det enklare att komma ihåg att dra fram kärlet.  

Det enda du behöver göra är att registrera ditt mobilmummer på den här sidan och sedan får du automatiskt ett sms dagen före kärlet för trädgårdsavfall töms.

Än så länge finns sms-tjänsten bara för hämtning av trädgårdsavfall. Du kan alltså inte beställa sms-påminnelse för din ordinarie sophämtning.