Bygga och bo, e-tjänster och blanketter

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du till exempel söka bygglov, beställa sophämtning, läsa din vattenmätarställning eller ansöka om att få ha vissa djur i tätort.

 

Avfall  och sophämtning

Ikon formulär och e-tjänst utan inloggningAvfall, se uppgifter om dina abonnemang, felanmäl hämtning m.m.

Ikon för pdf-blankettAutogiro för avfall och vatten, anmälan

Ikon för pdf-blankettFörorenad jord, deklaration av 

Ikon för pdf-blankettDeponering, karaktärisering av avfall för deponering 

Ikon för pdf-blankettAnmälan om ägarbyte

Ikon formulär och e-tjänst utan inloggningGemensam sophämtning, ansökan

Ikon för pdf-blankettGemensam sopbehållare, ansök

Ikon formulär och e-tjänst utan inloggningSms påminnelse för tömning av trädgårdsavfall

Ikon formulär och e-tjänst utan inloggningSophämtning var fjärde vecka med egen kompost, ansök

Ikon formulär och e-tjänst utan inloggningSophämtning var fjärde vecka med insamling av matavfall, ansök

Ikon formulär och e-tjänst utan inloggningSophämtning, ansök om uppehåll 

Ikon för pdf-blankettSophämtning var fjärde vecka med insamling av matavfall, ansök

Ikon för pdf-blankettSophämtning var fjärde vecka med egen kompost, ansök

Ikon för pdf-blankettUppehåll i hämtning av hushållsavfall, ansök

 

Vatten och avlopp

Ikon formulär och e-tjänst utan inloggning Vatten och avlopp, se dina fakturor, lämna vattenmätarställning m.m.

Ikon för pdf-blankettAutogiro för avfall och vatten, anmälan

Ikon formulär och e-tjänst utan inloggningVattenmätarställning, lämna uppgifter

Ikon för pdf-blankett Enskild avloppsanläggning, ansökan 

Ikon för pdf-blankett Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Ikon för pdf-blankett Slam, eget omhändertagande av slam, ansökan 

Ikon för pdf-blankett Anmälan om installation av oljeavskiljare och fettavskiljare 

 

Bygga och boende

Ikon formulär och e-tjänst utan inloggningBygga nytt, bygga om, bygga till. Mitt bygge, portal för byggtjänster

Ikon för pdf-blankettBygglov och anmälan, ansökan 

Ikon för pdf-blankettFörhandsbesked om möjlighet till bygglov 

Ikon för pdf-blankettNybyggnadskarta

Ikon för pdf-blankettFörvärv av kommunal tomt, ansök  

Ikon för pdf-blankettLägenhetsregister, flerbostadshus 

Ikon för pdf-blankettLägenhetsregister, småhus inkl. fritidshus

Ikon för pdf-blankettPCB sanering, anmälan

Ikon för pdf-blankettTomtkö, anmälan till kommunens tomtkö

Ikon för pdf-blankettVärmepumpar, anmälan om installation av värmepumpsanläggning

Ikon för pdf-blankettAnsökan om nedtagning av träd

 

Husdjur

Ikon formulär och e-tjänst utan inloggningDjur, tillstånd för djur (ej sällskapsdjur) i tätort

Ikon för pdf-blankettDjur, tillstånd för djur (ej sällskapsdjur) i tätort 

Ikon för pdf-blankettNedgrävning av häst (begravning av häst)

Ikon formulär och e-tjänst utan inloggningOrm, tillstånd att få ha orm i tätort

Ikon för pdf-blankettOrm, tillstånd att få ha orm i tätort 


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00