Förskola och skola, e-tjänster och blanketter

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du ansöka om allt som rör barn och elever i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen, såsom barnomsorgsplats, skolskjuts, gymnasieplats eller till exempel göra en skadeanmälan.

 

Försäkringar

Ikon för pdf-blankettSkadeanmälan 

 

Barnomsorg 1-5 år 

Ikon för e-tjänstBarn- och elevuppgifter - specialkost, allergier, samtycke om publicering på webben och med mera. Den första vårdnadshavaren lämnar sina uppgifter här

Ikon för e-tjänstBarn- och elevuppgifter - specialkost, allergier, samtycke om publicering på webben och med mera. Den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina sidor 

Ikon för formulär och e-tjänst med annan inloggningBarnomsorgsplats - ansök om plats i Dexter

Ikon för pdf-blankettDelad faktura för föräldrar med gemensam vårdnad 

Ikon för pdf-blankettFörändring omsorgstider i förskola och pedagogisk omsorg    

Ikon för pdf-blankettInkomstförfrågan 

Ikon för pdf-blankettPlacering i Växjö kommuns förskola från annan kommun 

Ikon för pdf-blankettPlacering i kommunal förskola i annan kommun 

Ikon för formulär och e-tjänst med annan inloggningSchema för barnomsorg - lämna ditt schema i Dexter

Ikon för pdf-blankettUppsägning av plats i barnomsorg och fritidshem  

Ikon för pdf-blankettVårdnadsbidrag uppsägning

 

Skola 6-16 år

Ikon för e-tjänstBarn- och elevuppgifter, den första vårdnadshavaren lämnar sina uppgifter här

Ikon för e-tjänstBarn- och elevuppgifter, den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina sidor 

Ikon för pdf-blankettInkomstförfrågan

Ikon för formulär och e-tjänst med annan inloggningFritidsplats - ansök om plats via Dexter

Ikon för pdf-blankettLedighet för elev - ansökan

Ikon för formulär och e-tjänst med annan inloggningKulturskolan - ansökan om plats 

Ikon för pdf-blankettMedflytt av skolpeng vid skolgång utomland - ansökan

Ikon för pdf-blankettModersmål - ansökan

Ikon för pdf-blankettModersmål – avanmälan

Ikon för pdf-blankettSkolbyte inom Växjö kommun, till och från Växjö kommun 

Ikon för pdf-blankettSkolgång i Växjö kommun, förskoleklass respektive grundskola - ansökan

Ikon för pdf-blankettSkolgång i kommunal förskoleklass respektive grundskola i annan kommun - ansökan

Ikon för e-tjänstSkolskjuts, den första vårdnadshavaren ansöker här 

Ikon för e-tjänstSkolskjuts, den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina meddelanden.

Ikon för pdf-blankettSommarskola - svenska, matematik och engelska

Ikon för pdf-blankettSommarskola - nyanlända

Ikon för pdf-blankettUppsägning av plats i barnomsorg och fritidshem

Ikon för pdf-blankettStipendium för fortsatta studier efter grundskola

 

Gymnasieskola

Ikon för pdf-blankettBusskort vid växelvis boende - ansökan

Ikon för formulär och e-tjänst med annan inloggningGymnasieval

Ikon för pdf-blankettKontant studiestöd, exempelvis inackorderingsbidrag- ansökan

Ikon för pdf-blankettModersmål - ansökan 

 

Utbildning för vuxna

Ansökan till Växjölöftet vuxenutbildning
Ansökan till utbildning för Svenska för invandrare, SFI


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00