Ekonomi

På ekonomisidorna hittar du information med ekonomisk anknytning både avseende Växjö kommun och de donationsstiftelser som kommunen förvaltar.

Växjö kommun organisation omfattar en förvaltningsorganisation med 9 förvaltningar och en bolagskoncern med 13 hel- eller delägda bolag.

Kommunkoncernen omsatte år 2013 cirka 6,0 mdkr. Balansomslutningen år 2013 var 12,9 mdkr, varav kommunen 4,4 mdkr. Kommunkoncernen har cirka 6 400 tillsvidareanställda årsarbetare.

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor kommunalskatten ska vara, mål och riktlinjer för verksamheten samt hur kommunens pengar ska fördelas mellan de olika nämnderna. Därefter får varje nämnd själv bestämma hur pengarna ska användas för att de ska uppnå sina verksamhetsmål.

Växjö kommuns organisationsnummer: 212000-0662

 


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kommunledningsförvaltning»
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»