Vänorter

Vänorts skylten utanför kommunhusetVänortsutbyten ger ökade kontakter, kunskap och förståelse mellan medborgarna i olika länder. Vanligast är ungdomsutbyten inom idrott och kultur och erfarenhetsutbyten mellan kommunanställda.

 

Växjö kommun har nio vänorter

 • Almere, Nederländerna
 • Duluth, Minnesota, USA
 • Kaunas, Litauen
 • Lancaster, England
 • Lojo, Finland
 • Pobiedziska, Polen
 • Ringerike kommun, Hönefoss, Norge
 • Schwerin, Tyskland
 • Skagaströnd, Island
 •  

  Genom vänortsutbyten kan vi bevaka EU-projekt och göra hela kommunen delaktig i arbetet med att hålla vänorterna välinformerade om Växjö samtidigt som vi har möjlighet att lära oss mer om våra vänorter.

  Politiskt ansvar för vänorterna har kommunfullmäktiges presidium. Det finns också avtal som reglerar inom vilka områden orterna utbyter erfarenheter och samverkar.

  Ett antal utbyten sker dessutom varje år utan kommunen som arrangör.

  Vill du veta mer om vänorterna, kontakta vänortssamordnare.

   


  Kontakta oss»
  Kontaktcenter
  Telefon 0470-410 00

  Ansvarig förvaltning
  Kommunledningsförvaltning»
  Politiskt ansvar
  Kommunstyrelsen»