Kvalitet, statistik och jämförelser

För att kunna utvecklas och bli bättre måste vi mäta vad vår medborgare och brukare tycker om vår verksamhet.

 

Växjö kommuns verksamheter ska utvecklas med medborgare och brukare i fokus. Vi genomför regelbundna mätningar av hur brukarna uppleveler kvaliteten i verksamheterna. Det ger oss möjlighet att jämföra vår service över en längre tid.

Medborgarundersökningar genomförs vartannat år i kommunen. Dessa undersökningar vänder sig till ett urval av kommunens invånare som då får möjlighet att lämna synpunkter på kommunens olika verksamheter.

 

Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kommunledningsförvaltning»
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»