Hur många bor det i Växjö?

2016-12-31

Här hittar du statistik om vår befolkning. Det bor 89 500 personer i Växjö kommun. 

 

Växjö kommun 2016-12-31:

Folkmängd

89 500

Folkökning

1 392

Födda

1 114

Döda

651

Födelseöverskott

463

Inflyttade

5 320

Utflyttade

4 406

Flyttningsnetto totalt

914

Källa: SCB

 

Befolkningsprognos 2017 för Växjö kommun

För hela prognosen inkl åldersintervall, se dokument till höger.
 

År

Folkmängd

2017

91 073

2018

92 593

2019

94 063

2020

95 488

2021

96 867

2022

98 197

2023

99 473

2024

100 694

2025

101 860

Källa: Växjö kommun, Planeringskontoret 


Befolkningspyramider

SCB har tagit fram animerade befolkningspyramider för samtliga kommuner och län. Följ befolkningens utveckling från 1968 till 2016, se vilka år det var stora födelsekullar och se också hur utvecklingen i olika åldersgrupper ser ut över tid.
 Länk till SCB:s animerade befolkningspyramid 

 

Folkmängd i stadsdelar 2016-12-31  

Teleborg

12 834

Hovshaga

9 541

Hov

8 020

Araby

6 520

Norr

4 518

Väster

4 829

Öster

4 489

Söder

3 694

Sandsbro

3 090

Högstorp

2 710

Öjaby

2 213

Centrum

2 086

Räppe

1 260

Kronoberg/Evedal

279

Regementstaden

88

Västra Mark

69

Norremark

29

Källa: SCB  

 

Tätorter i Växjö 2016-12-31

Växjö

66 288

Rottne

2 411

Lammhult

1 983

Ingelstad

1 761

Braås

1 746

Gemla

1 453

Åryd

697

Åby

438

Furuby

344

Tävelsås

341

Nöbbele

270

Vederslöv

150

Dädesjö

147

Landsbygd

11 379

Källa: SCB  


Kronobergs län

Folkmängd och befolkningsförändringar i Kronobergs län och dess kommuner för 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016 hittar du bland dokumenten till höger.


Utländsk bakgrund 2016-12-31

Av Växjö kommuns befolkning är 20,7 % utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.