Kartor

Här är en sammanställning av de kartor och kartfunktioner som finns på vår webbplats.


Badplatser, motionsspår och lekplatser
Karta som visar badplatser, motionsspår och lekplatser.

Bullerkarta
Vill du se en övergripande bild över trafikbullernivåerna i Växjö tätort använder du bullerkartan.

Cykelkarta 
Cykelkarta över Växjö stad, som pdf-fil.

Gröna Växjö
Karta som visar  alla besöksområden som finns i boken Gröna Växjö - din guide i skog och mark.

Gång- och cykelstråket - Växjö Runt 
42 km uppmärkt gång- och cykelstråk runt hela Växjö stad, pdf-fil. 
  

Historiska kartor
Äldre kartor över Växjö med omgivningar. En del av dessa kartor gör vi tillgängliga här nu på vår hemsida.

Mast- och antennkarta
Här kan du se var det finns bygglovspliktiga master och antenner i Växjö kommun. 

Mobiltäckning
Här kan du se hur mobiltäckningen är i Växjö kommun.

The Växjö Runt (engelsk version)
Walking and cycling trail, app. 42 km 

Tomter - lediga tomter, detaljplaner och planerad byggnation
Karta med information om tomter som sälj av Växjö kommun, aktuella detaljplaner och planerad byggnation.

Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kommunledningsförvaltning»
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»