Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning.

 

Monica SkagneKommunledningsförvaltningens arbete leds av kommunchef Monica Skagne som ansvarar för verkställigheten  och utvecklingen inom tjänstepersonkåren i kommunen.

Telefon 0470-413 81
E-post Detta är en e-postadress

 

 

De områden som kommunledningsförvaltningen ansvarar för är:

 

Ekonomi och finans

Ansvarar för ekonomi- och finans-processer som rör hela kommunen, såsom budget, bokslut, uppföljning, redovisning samt finansfrågor och kravverksamhet.  

Ekonomi- och finanschef är Katarina Andersson.

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress


HR och personal

Ansvarar för samtliga personal- och HR-processer i kommunen inklusive generella personalfrågor, personalklubben Dakapo och Kommunhälsan (företagshälsovården).

HR- och personalchef är Lena Björkqvist. 

Telefon 0470- 410 00
E-post Detta är en e-postadress


Hållbarhet

Ansvarar för frågor kring miljö, mångfald, tillgänglighet, klimatanpassning och folkhälsa. 

Hållbarhetschef är Julia Ahlrot.

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress  


IT

Arbetar med användarsupport, systemdrift, strategiska frågor inom IT, administration, projekt och utveckling för Växjö kommun.

Chef för it-enheten är Peter Bergehamn.

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress 


Juridik

Ansvarar för juridisk rådgivning, rättsutredningar och tvistelösning till förvaltningar och bolag i kommunkoncernen.  

Chefsjurist är Magnus Bengtsson.

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress


Kommunkansli

Kansliets uppgift är att ge administrativt stöd och service till förtroendevalda, kommunkoncernen och allmänheten. Till kansliet hör även överförmyndanämnden och kommunarkivet. Kansliet ansvarar också för tillgänglighetsfrågor. 

Chef för kansliet är Carina Elmefall.

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress


Kommunikation

Ansvarar för kommunens strategiska kommunikationsarbete, webb, press och sociala medier. Hit hör också kommunens repro (tryckeri). 

Kommunikationschef är Karin Malm.

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress


Kontaktcenter

Kontaktcenters kommunvägledare svarar på invånarnas frågor vid första kontakten. Här ingår också kommunens reception och vaktmästeri.

Kontaktcenterchef är Anna Johansson.

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress


Måltid

Ansvarar för kommunens alla kök och måltiderna på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden. Varje dag serverar Växjö kommun cirka 21 000 portioner i sina 104 kök. 

Chef för måltidsorganisationen är Anneli Ekstedt.

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress


Näringsliv

Arbetar med kommunens övergripande näringslivsservice samt landsbygsutveckling.

Näringslivschef är Thomas Karlsson.

Telefon 0470-414 00
E-post Detta är en e-postadress


Planering

Arbetar med översiktlig och regional planering, större utvecklingsprojekt, strategiskt miljö- och klimatarbete, internationella frågor, mark- och exploateringsfrågor, samt lokalsamordning.

Planeringschef är Paul Herbertsson.

Telefon 0470- 410 00
E-post Detta är en e-postadress


Upphandling

Ansvarar för centrala ramavtalsupphandlingar samt för den inköpssamverkan som finns mellan kommunerna i Kronobergs län.

Upphandlingschef är David Braic.

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress


Säkerhet

Samordnar kommunens arbete utifrån målområdet trygghet och säkerhet. Arbetar med krisberedskap, informationssäkerhet, klimatanpassning, kommunförsäkring, brottsförebyggande rådet och internt skydd.

Säkerhetschef är Jan Ottosson.

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress


Utvecklingsenheten

Ansvarar för utredning, utveckling, forskningssamverkan och omvärldsanalys.

Utvecklingschef är Anna Karlsson.

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»

Öppettider

Måndag - fredag kl. 07.30-16.30

Besöksadress

Västra Esplanaden 18

Postadress

Växjö kommun Kommunledningsförvaltningen Box 1222
351 12 Växjö

Vi är miljödiplomerade

Miljödiplomering