Kultur- och fritidsnämnden


Kultur-och fritidsnämnden är Växjö kommuns organ för kultur- och fritidsfrågor exklusive Växjö kommuns fritidsgårdsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta nödvändiga initiativ för utveckling och förbättring av verksamheten.

 

Kultur- och fritidsnämnden har femton ledamöter och femton ersättare, som alla utses av kommunfullmäktige.

Telefon 0470-410 00 E-post Detta är en e-postadress Fax 0470-79 69 66
Postadress Växjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 1222, 351 12 Växjö

Eva Johansson
Ordförande

Eva Johansson (C)

Rosemarie Holmqvist
Vice ordförande
Rose-Marie Holmqvist (S)

Lena Wibroe
2:e vice  orförande
Lena Wibroe (M)

Gunilla friman förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningschef

Gunilla Friman  


Sök kontaktuppgifter till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden