Trafikstörningar, planerade och pågående arbeten


Här hittar du information om trafikstörningar, planerade och pågående arbeten för gator, torg, parkeringsplatser samt vatten och avlopp. Klicka på symbolerna och pilarna i kartan för att få mer information.

Vid en del arbeten måste gatan eller vägen stängas av och trafiken omdirigeras. För dig som trafikant kan det ibland kännas stressande när vägen är avstängd och du leds om men vägarbeten innebär risker, särskilt för dem som har vägen som arbetsplats. 

Är du yrkesförare och trafikerar våra gator dagligen eller har du särskilda behov av framkomlighet? Anmäl dig till vår sändlista genom att mejla Detta är en e-postadress och uppge att du vill vara med på "trafikstörningssändlistan", vem du är samt vilken verksamhet du representerar.

Svart markörPlanerade arbeten    Lila markörPågående arbeten Röd stjärnaTrafikstörningar Gul stjärnaTrafikstörningar gång- och cykelväg