Stadsutveckling

De senaste åren har Växjö vuxit med runt 1000 personer per år. För att kunna möta den ökade efterfrågan på bostäder, handel och andra lokaler arbetar vi i ett antal stadsutvecklingsprojekt.

I stadsutvecklingsprojekteten arbetar personer från olika förvaltningar och verksamheter mot ett uttalat mål. På sidorna under denna kan du läsa mer om vad projekten handlar om.

Våra stadsutvecklingsprojekt

Arenastaden visionArenastaden Växjö

Arenastaden ska bli Sveriges bästa center för idrott, kultur, handel och boende.

 

 

 


Hus på landetBredvik

Här planerar vi för bostäder, skola/förskola och småindustri/handel/kontor.
Det kommer att bli en stadsdel med varierad bebyggelse.

 

 


Skiss trottoar med kafé i alléBäckaslöv

Bäckaslövsgärdet har varit ett militärt övningsområde och är nu en av Växjös resurser för kommande stadsutveckling.

 

 


Karta HagavikHagavik

Hagavik ligger mellan Evedal och Sandsbro vid Helgasjöns strand. Närheten till staden, sjön och naturen gör området till en attraktiv boendemiljö.


 


Karta Hovshaga CentrumHovshaga centrum

Stadsutvecklingsprojektet Hovshaga centrum omfattar den centrala delen av Hovshaga. Projektet genomförs i etapper. En detaljplan har vunnit laga kraft.

 

 


Ringsberg KristinebergRingsberg / Kristineberg

Ringsberg och Kristineberg är ett centralt beläget område i Växjö med stor utvecklingspotential. En förstudie tas nu fram för utveckla området till ett kulturellt centrum i Växjö. 

 

 


Karta, TorparängenTorparängen

Torparängen ligger invid Södra Bergundasjön och är ett förtätningsprojekt i Växjö stad.
Detaljplanen är antagen men överklagad.

 
Skiss hus vid sjöVikaholm

Vikaholm ligger söder om stadsdelen Teleborg invid Södra Bergundasjön. När Vikaholm byggs, så görs det med långvarig hållbarhet för ögonen och Vikaholm kommer att formas utifrån kriterier som sätter miljön i främsta rummet.

 


Trähus Välle broar Teleborg.Välle Broar

Välle Broar ligger mellan Linnéuniversitets campus och Växjö centrum bebyggs med bostäder och verksamhetslokaler för att skapa en sammanflätad, mångfunktionell och stadsmässig träbebyggelse. 

 


Skiss resenär, tåg, bussarVäxjö stationsområde

Området runt järnvägsstationen i Växjö står inför förändringar. Tre olika projekt kommer att samverka kring framför allt byggnation, som ger nya bostäder, kontor och andra lokaler.
Till Växjö stationsområdets webbplats


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kommunledningsförvaltning»
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»

Film om stadsutveckling

Youtubefilm »