Så prioriterar vi snöröjningen

Snöröjning på cykelväg

Efter rejäla snöfall kommer ofta frågor om hur vinterberedskapen fungerar och hur vi prioriterar.

Under vintersäsongen har vår beredskapsgrupp koll på väder och vägar via datorer och väderstationer dygnet runt. Det gör att vi snabbt kan ta beslut om vad som behöver göras, till exempel när vi ska sätta in halkbekämpning eller snöröjning.

Så prioriterar vi

Gång- och cykelvägar snöröjs efter avslutat snöfall om minst 3 cm. För gator och vägar gäller 8-10 cm beroende på vind och snökonsistens. Målsättningen är att de större vägarna samt gång- och cykelvägarna ska vara halkfria när morgonrusningen sätter igång.

Första prioritet har större trafikleder samt gång- och cykelvägar. Det kan till exempel vara vägar som är viktiga för räddningstjänst och polis, vägar som används av kollektivtrafik och huvudvägnät för cykelbanor.

Andra prioritet har större bostadsgator eller gator med mindre trafik.

Tredje prioritet har övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, till exempel villagator och parkeringsplatser.

Om det snöar mycket kan det betyda att vi behöver köra flera omgångar i prioritet 1 innan vi kan sätta igång prioritet 2.

Läs mer om snöröjning.