För arrangörer

När du ska arrangera ett evenemang är det flera saker du måste tänka på. Du kanske behöver tillstånd eller hjälp på annat sätt. Här ger vi lite tips och bra kontakter. 

Tillstånd

Är du privatperson eller företag som vill arrangera ett evenemang och/eller vill affischera eller skylta i stadsmiljön, tillfällit eller permanent, ska du kontakta polisen.

Kontaktpersoner för övriga frågor gällande

 • Större evenemang Kontakta Växjö & Co, läs mer här.
   
 • Kulturevenemang 
  Peter Johansson, kultur- och fritidsförvaltningen 
  tel 0470-410 00, Detta är en e-postadress

 • Idrotts- och friluftsevenemang
  Föreningsservice, kultur- och fritidsförvaltningen
  tel 0470-410 00, Detta är en e-postadress


Biljetter
Biljettcentrum kan hjälpa dig med försäljning av dina biljetter.
Biljettcentrum

Tips på lokaler och arenor inom Växjö kommun
Lokaler, arenor och anläggningar

Allmänna tips för arrangörer av olika evenemang
Arrangörshandboken.se
Checklista för arrangörer

Evenemangskalendern Upplev mer
Kommunens evenemangskalender finns i flera former, både digitalt och tryckt format.

Räddningsverkets informerar om säkerhet vid evenemang
Säkerhetsguide för evenemang

Att arrangera för flera
En hjälp för att tillgänglighetsanpassa arrangemang finns nu i form av en handbok med råd och tips. Som förening kan ni vidga er målgrupp genom att arrangera för flera!
Till handboken Att arrangera för flera.

Kompiskortet
Anslut er organisation till kompiskortet så att funktionshindrade kan gå på ert evenemang tillsamman med en vän.

Vid arrangemang med försäljning av alkohol
Alkoholtillstånd 

Vilka skatteregler gäller för föreningar?
Skatteverket

Hur gäller upphovsrätten för musik?
Kontrollera med Svenska tonsättares internationella musikbyrå
STIM

Hur gäller upphovsrätten för bilder?
Konstrollera med Bildkonst upphovsrätt i Sverige
BUS

Boka infartsskyltar
Information om Växjös infartsskyltar samt bokning.

Miljötips
Miljötips för evenemang i Växjö kommun

Miljömärk ditt evenemang
För att säkerställa att ditt evenemang blir miljöanpassat kan man miljöcertifiera det genom en oberoende part. Håll Sverige Rent erbjuder exempelvis märkningen ”Miljömärkt event”.


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen»
Politiskt ansvar
Kultur- och fritidsnämnden»