Tillgänglighet

Mat2013 matmässan i Växjö

Tillgänglighet handlar om att alla, även personer med funktionsvariationer, ska ha samma möjligheter till information och upplevelser.


Kom till direktmötet på temat tillgänglighet den 29 mars kl. 18:30 - cirka 20:15

Lokal: Sigfridssalen i IOGT-NTOs lokaler på Vattentorget.

Under kvällen ges kortare aktuell information från olika förvaltningar och du kan ställa dina frågor direkt till personal på plats.
Varmt välkommen!


Här hittar du tillgänglighetsguider till flera av kommunens lokaler och turistmål. Vi erbjuder också en inläsningstjänst. 

Växjö kommun samarbetar med funktionsnedsättningsrörelsen för att bevaka frågor som handlar om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

I Växjö kommun finns två samverkansråd med funktionsnedsättningsrörelsen: kommunstyrelsens samverkansråd och ett gemensamt samverkansråd för nämnden för arbete och välfärd, omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden.

I råden ingår förtroendevalda politiker tillsammans med ledamöter från funktionsnedsättningsrörelsen och Funkibator Ideell Förening.

I samverkansråden tas frågor och ärenden upp som handlar om tillgängligheten inom kommunens verksamheter.

Exempel kan vara hur barn med funktionsvariationer får ökad tillgänglighet i skolan, tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet eller tillgängligheten utomhus och när vi bygger nytt.

Hjälp oss förbättra tillgängligheten - kontakta Tillgänglighetslinjen!

Du kan kontakta oss om du upptäcker platser i Växjö som är svåra att komma fram på för till exempel rullstolsburen, synskadad, annat funktionshinder. 

Lämna synpunkter i vår e-tjänst

Eller ring på telefon 0470-410 00, måndag-fredag klockan 07.30-16.30. Det också bra att skicka in synpunkten via mejl till Detta är en e-postadress.