Växjö kommun satsar på nya socionomer!

socialsekreterare vid sitt skrivbord

Växjö kommun söker fem socialsekreterare som nyligen tagit sin socionomexamen eller redan har en examen, men som är helt nya i yrket. Vi erbjuder ett introduktionsprogram med en mentor som följer och stöttar i arbetet och i utvecklingen av den professionella yrkesrollen.

Arbete och välfärd satsar nu på socialsekreterare som nyligen tagit sin socionomexamen eller redan har en examen, men som inte jobbat som socialsekreterare med myndighetsutövning tidigare. De får, precis som tidigare, en tillsvidareanställning, men med skillnaden att vi nu samtidigt erbjuder ett introduktionsprogram med en personlig mentor. Mentorn är en erfaren socialsekreterare som utbildats i personligt och professionellt mentorskap. De nya socialsekreterna får då någon som följer och stöttar dem i utvecklingen av sin professionella yrkesroll.

Vad innebär mentorsstödet?

Förutom introduktion på arbetsplatsen, kompetensutveckling, ärendehandledning och kontinuerlig extern handledning får socialsekreterarna också en mentor som arbetar med att utveckla socialsekreterarnas personliga utveckling i arbetet. Man får också tillfälle till erfarenhetsutbyte och nätverk med mentorerna samt andra kollegor och en helhetssyn över förvaltningens myndighetsavdelningar för att få ökad förståelse för hur förvaltningens och socialsekreterarens arbete hänger ihop.

Att arbeta som socialsekreterare på våra myndighetsavdelningar med varierande situationer och arbetsuppgifter är spännande, utvecklande och ger en möjlighet att göra stor skillnad i många människors liv men det kan också vara utmanande och svårt emellanåt. Introduktionsprogrammet med en personlig mentor kan därmed bidra till att socialsekreterarna snabbare och enklare växer in i yrkesrollen och på så sätt får ännu bättre förutsättningar att klara jobbet.

Låter det här intressant för dig?

I annonsen hittar du ytterligare information och kan skicka in din ansökan.