Lediga jobb

Vi vill ha dig här! Växjö kommun är regionens största arbetsgivare med våra ca 7000 medarbetare. I takt med att invånarantalet ökar behöver vi också bli fler kompetenta medarbetare.

Nedan ser du de jobb som finns tillgängliga just nu. Du kan sortera jobben enligt tjänst, arbetsplats eller sista ansökningsdag genom att klicka på de små pilarna jämte de olika rubrikerna högst upp i listan. Om du får problem eller tycker det är svårt att söka jobb i rekryteringssystemet kan du titta i Offentliga jobbs hjälpmanual.

Vill du sommarjobba? Här hittar du information om kommunens sommarjobb. 

 

Lediga jobb i Växjö kommun

« Tillbaka

Förstelärare i Ma/No till Fagrabäckskolan

Nu söker vi en förstelärare till Fagrabäckskolan med undervisning i matematik och naturorienterande ämnen. I uppdraget ingår undervisning, mentorskap och att vara pedagogisk utvecklare i ett av arbetslagen. Du kommer att tillhöra ett av skolans 8 arbetslag där du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvärderar arbetslagets verksamhet i förhållande till skolans målsättning. Som förstelärare innebär det att du säkerställer att arbetet i arbetslaget leder mot Fagrabäckskolans målgemenskap.

På Fagrabäckskolan får du fördelarna med att jobba på en stor skola och du kommer att ha många kollegor att samarbeta med, både inom ditt arbetslag men också i ämneslag. Vi ser gärna att man samplanerar och sambedömer för att utveckla det kollegiala arbetet och på så sätt skapa en bra arbetsmiljö. Vi har ett spännande samarbete med Västsvenska Handelskammaren och LNU som heter Mathivation vilket kortfattat innebär att vi utmanar och stöttar elever att förstå matematik. Eleverna är sedan på andra skolor eller andra evenemang och utbildar andra elever/personer om matematik. Allt för att väcka intresset, motivera och få elever att förstå matematik. På NoT har vi olika projekt och samarbete med teknikföretag och gymnasiet för att väcka elevernas intresse gällande naturkunskap och teknik. Några av projekten som vi arbetar med är FLL, Mindcraft och programmering.

Vi ser gärna att du vågar tänka utanför boxen och prova nya vägar för att utmana våra ungdomar så att de blir väl förberedda inför gymnasiet och livet. Detta innebär att du skapar förutsättningar för kreativitet, engagemang, nyfikenhet, trygghet, elevinflytande och elevmedverkan. Du fungerar som förstelärare i hela din yrkesutövning; i klassrummet, i arbetslag, på skolan, i nätverksträffar mm.

Kvalifikationer

För förstelärartjänsten på Fagrabäckskolan krävs det att du har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i årskurs 7-9 i matematik och naturorienterande ämnen.

De formella kraven för ett försteläraruppdrag måste vara uppfyllda. Dessa innebär följande:
• Du är legitimerad lärare för aktuella ämnen och årskurser.
• Du har dokumenterad erfarenhet av minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
• Du har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisning.

Du har en medveten tanke kring din roll som lärare och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett positivt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och har goda kunskaper i att möta elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du stimulerar alla elever till att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider. Du är även positiv till utveckling av verksamheten och dig själv.

Meriterande är kunskaper i Mindcraft, FLL, Future city eller annan programmering.

Anställningsvillkor

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Erfarenhet: Erfarenhet krävs
  • Omfattning: Heltid
  • Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
  • Antal platser: 1

Ansökan

Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

OBS! Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter ”Skola eller barnomsorg (442.5)” och dels "Belastningsregister 9 § (442.3)" som avser enskild person.

CV- och annonsförsäljare undanbedes.

Kontaktperson(er)

  • Robert Eriksson
  • Rektor, Fagrabäckskolan
  • 0470-41695

Fackliga företrädare

  • Facklig representant nås via Växjö kommuns kontaktcenter
  • 0470-410 00

Mer om arbetsplatsen

Fagrabäckskolan tillhör utbildningsförvaltningen Växjö kommun. Förvaltningen har cirka 2 500 anställda och är därmed kommunens största förvaltning. Verksamheten ansvarar för cirka 18 000 barn och elever mellan 1-20 år och omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår bland annat fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbibliotek.

Tillsammans arbetar vi för att våra barn och elever ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Inom vår förvaltning vill vi våga tänka och prova nytt, våga vara nyfikna och lära oss av varandra. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19–20-åringar.

Som arbetstagare hos oss är du viktig! Det är du, som tillsammans med oss, bidrar till en positiv utveckling för våra barn och elever.

Fagrabäckskolan är en 7-9-skola som ligger i de centrala delarna av Växjö. Här kommer det att läsåret 17/18 gå cirka 700 elever och ungefär 170 av dessa går på skolans naturvetenskapliga och tekniska inriktning, NoT, som är förlagd på Teknikum. Vår gemensamma målsättning är att elever som lämnar Fagrabäckskolan kännetecknas av kreativitet, ansvarstagande och självtillit samt att Fagrabäckskolan präglas av delaktighet och ansvar för vår gemensamma trygghet och miljö. Alla på skolan är medskapare av sitt och andras lärande för att möte framtiden i en föränderlig värld.

För mer information: http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Barn--Utbildning/