Lediga jobb

Vi vill ha dig här! Växjö kommun är regionens största arbetsgivare med våra ca 7000 medarbetare. I takt med att invånarantalet ökar behöver vi också bli fler kompetenta medarbetare.

Nedan ser du de jobb som finns tillgängliga just nu. Du kan sortera jobben enligt tjänst, arbetsplats eller sista ansökningsdag genom att klicka på de små pilarna jämte de olika rubrikerna högst upp i listan. Om du får problem eller tycker det är svårt att söka jobb i rekryteringssystemet kan du titta i Offentliga jobbs hjälpmanual.

Vill du sommarjobba? Här hittar du information om kommunens sommarjobb. 

 

Lediga jobb i Växjö kommun

« Tillbaka

Förstelärare till Lammhults skola

Som förstelärare har du ett särskilt utvecklingsuppdrag på skolan där du är drivande inom dina frågor och arbetar med det kollegiala lärandet.

Vi söker en speciallärare eller specialpedagog som vill arbeta som förstelärare. I arbetet som förstelärare med ansvar för skolans elevhälsoarbete arbetar du nära skolledning i elevhälsofrågor och skolutvecklingsfrågor. Du ansvarar tillsammans med skolledning för skolans elevhälsoarbete och är arbetslagsledare för skolans speciallärare/specialpedagoger. Du leder elevhälsans kollegiala lärande och handleder skolans elevstödjare. Du ingår i skolans ledningsgrupp och är drivande i skolutvecklingsfrågor. I samarbete med skolledning stödjer du skolans systematiska värdegrundsarbete och likabehandlingsarbete. Du arbetar även hälsofrämjande genom att vara en stödjande resurs för pedagogerna att utveckla en tillgänglig lärmiljö.

Vi söker också en förstelärare med inriktning Ma/NO årkurs 7-9. Syftet med förstelärartjänsten är att utveckla ämnesundervisningen i kollegial samverkan med sina lärarkolleger. I tjänsten ingår att kunna föra pedagogiska diskussioner och följa aktuell forskning, allt med ett inkluderande förhållningssätt. Samverkan med lärarna i skolans förberedelseklass bör särskilt beaktas då behovet av att utveckla mottagandet av nyanlända elever är stort. I tjänsten ingår även coachning och handledning av kolleger och VFU-studenter, att vara mentor för nyanställda lärare samt att sprida goda exempel till lärare och övrig personal både i skolan och i samverkan med lärare på andra skolor. Förstelärare leder ämneskonferenser, ämnesövergripande konferenser och andra möten där ett kollegialt lärande har möjlighet att utvecklas. Lärare med förstelärartjänst fungerar som ledare i det kollegiala lärandet i ämneslaget.

Kvalifikationer

För förstelärartjänsten som speciallärare eller specialpedagog krävs det att du har speciallärarexamen eller är utbildad specialpedagog med erfarenhet av arbete med elevhälsa.

Förstelärartjänsten för undervisning i årskurs 7-9 i matematik och naturorienterande ämnen krävs det att du har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i ovanstående ämnen.

De formella kraven för ett försteläraruppdrag måste vara uppfyllda. Dessa innebär följande:
• Du är legitimerad lärare för aktuella ämnen och årskurser.
• Du har dokumenterad erfarenhet av minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
• Du har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisning.

Du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett positivt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och har goda kunskaper i att möta elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du stimulerar alla elever till att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider. Du är även positiv till utveckling av verksamheten och dig själv.

Anställningsvillkor

 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Erfarenhet: Erfarenhet krävs
 • Omfattning: Heltid
 • Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
 • Antal platser: 2

Ansökan

Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

OBS! Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter ”Skola eller barnomsorg (442.5)” och dels "Belastningsregister 9 § (442.3)" som avser enskild person.

CV- och annonsförsäljare undanbedes.

Kontaktperson(er)

 • Anna-Karin Höjer
 • Rektor Lammhults skola
 • 0472-26 83 05
 • Olof Westeson
 • Biträdande rektor
 • 0472-26 83 03

Fackliga företrädare

 • Facklig representant nås via Växjö kommuns kontaktcenter
 • 0470-410 00

Mer om arbetsplatsen

Lammhults skola tillhör utbildningsförvaltningen Växjö kommun. Förvaltningen har cirka 2 500 anställda och är därmed kommunens största förvaltning. Verksamheten ansvarar för cirka 18 000 barn och elever mellan 1-20 år och omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår bland annat fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbibliotek.

Tillsammans arbetar vi för att våra barn och elever ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Inom vår förvaltning vill vi våga tänka och prova nytt, våga vara nyfikna och lära oss av varandra. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19–20-åringar.

Som arbetstagare hos oss är du viktig! Det är du, som tillsammans med oss, bidrar till en positiv utveckling för våra barn och elever.

För mer information: http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Barn--Utbildning/