Förmåner

Rektor med elever på skolgården

Vi tycker att det är viktigt att ha personal med stor kunskap, kreativitet och förmåga att möta medborgaren. En förutsättning är att våra anställda mår bra och värnar om varandra och invånarna.

Anställda i Växjö kommun har ett antal förmåner, med individuella val, för att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas. Nedan ser du ett urval av dessa.

Personalklubb

Tillsvidareanställda är automatiskt medlemmar i personalklubben Dakapo. Personalklubben är mycket aktiv och ordnar aktiviteter inom sport och kultur, samt erbjuder rabatter.

Friskvårdsersättning

Vi arbetar för friska medarbetare och ett hållbart arbetsliv. Medarbetare i Växjö kommun har möjlighet till friskvårdsersättning med 800 kronor inklusive moms per kalenderår.

Kommunhälsan

Kommunhälsan erbjuder företagshälsovård, kurser och utbildningar och har en träningslokal som är öppen för alla kommunanställda.

Föräldraledighet

I Växjö kommun har anställda möjlighet att vara helt föräldralediga i tre år. Man kan också arbeta deltid ner till 50 % tills barnet är 12 år.

Arbetstidsförkortning

Vi erbjuder arbetstidsförkortning mot att medarbetaren avstår från löneökning. Erbjudandet gäller för dig som är 61 år eller äldre.

Pensionsförsäkring

Medarbetare i Växjö kommun har möjlighet att byta löneökning mot pensionsförsäkring. Önskemålet om att byta löneökning mot pensionsförsäkring diskuteras i samband med lönesamtalet.

Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid

I vissa verksamheter kan vi erbjuda tillsvidareanställda medarbetare möjligheten att byta semesterdagstillägget mot ledig tid i form av fler semesterdagar. Det beslutas av respektive chef beroende på verksamhetens behov.

 


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Vet du vad man kan jobba med i kommunen?

Här hittar du en lista på 250 olika yrken. »

Man tittar i ett mätinstrument

Växjö kommunkoncerns värdegrund

Porträtt