Klimatutmaningen var ett europeiskt miljöprojekt som drevs mellan åren 2010 och 2012.

 

Projektet riktade sig till skolor, företag och invånare i Växjö och hade som mål att skapa större medvetenhet kring miljö- och klimatfrågor samt att minska utsläppen av växthusgaser.

På den här sidan kan du läsa mer och inspireras av hur Växjö kommun genomförde projektet.


Växjö kommun logotyp

Enercitee Logotyp
Interreg IVC Logotyp

European Union Logotyp