Här finns våra stationer

Karta område  undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined Lammhult

 

Klicka på respektive ort för att läsa mer om våra stationer.

 

Lammhult Räddningschef i beredskap Braås Rottne Moheda Alvesta Växjö Ingelstad Vislanda Odenslanda Grimslöv Västra Torsås Lammhult Braås Rottne Moheda Alvesta Växjö Vislanda Odenslanda Grimslöv Västra Torsås Ingelstad


Kontakta oss»
Telefon 0470 – 76 65 00

Sammanlagt arbetar runt 250 personer hos oss. Det inkluderar såväl brandmän på heltid och deltid, brand-ingenjörer, spcialistfunk-tioner samt övrig admini-strativ personal.

Vi finns på tio platser allt som allt. Deltidsbrand-männen är drygt 160 till antalet och finns på åtta platser. Den personal som rycker ut här har en annan huvudanställning än på räddningstjänsten och har beredskap veckovis.