Frihet på barrikaderna?

- Konstens självständighet i ett globalt perspektiv


25 oktober-12 januari


Medverkande konstnärer: Sherko Abbas, C.A.D.A., Aliaa Elmahdy, Juan-Pedro Fabra Guemberena, FEMEN, Sana Ghobbeh, Hiwa K, Rozghar Mustafa, Ales Pushkin, Mykola Ridnyi. Curator: Martin Schibli


Den som tittar tillbaka på konsthistorien, kan konstatera att den till största del utgörs av konstnärer som har vågat gå utanför givna konventioner. Förr kunde det röra sig om estetiska aspekter, men än viktigare har varit gestaltningen av idémässigt innehåll.

Konstnärer som Caravaggio, Delacroix och Goya var utmärkta konstnärer, men det som har skrivit in dem i konsthistorien är att de kunde gestalta de stora frågorna i sin samtid och de utmaningar samhället stod inför. Egentligen är själva definitionen av att vara en samtida konstnär att man säger något om den tid då verken tillkom, även om man för stunden kan uppfattas att gå utanför det tillåtna eller moraliskt godtagbara.

Hiwa KI Sverige fick konstnärer som Strindberg, Hill och Josephson utstå mycket spott och spe från den stora konstpubliken och kritiker i sin samtid, men de är alla nu självklara och betydande namn inom den svenska konsthistorien, något de lite tragiskt egentligen aldrig själva fick ta del av. Just nu pågår en omskrivning av konsthistorien till fördel för några kvinnliga konstnärer under 1900-talet, som heller aldrig fick uppleva den aktning de tillskrivs idag.

Och det finns åtskilliga exempel från 1900-talet på hur enskilda stater och makthavare försökt motverka konstnärer och institutioner som visat konst som har uppfattats att ifrågasätta rådande normer i samhället.

Ett exempel är utställningen Entartete Kunst under nationalsocialisternas styre, som egentligen cyniskt spelade på vad en stor allmänhet också tyckte om dessa konstnärer. Men idag är i stort sett alla de konstnärer som inkluderades i denna utställning upphöjda till bland det bästa från 1900-talet, eller som man idag benämner det i Tyskland: "die Klassische Moderne".

En konstnärs förmåga att gå utanför konventionen är självklart inte det enda kriteriet för att bli intagen i konsthistorien, men i princip all konst som är inskriven har det kännetecknet att den har mött ett markant motstånd. Detta faktum är något många ständigt glömmer i sin samtid – märkligt nog. Fortfarande möter konstnärer som går utanför konventionerna eller vad som anses bekvämt ofta ett stort motstånd.

Frihet på barrikaderna? vill ge en presentation av konstnärer som idag arbetar i samhällen där konstnärskapet är förenat med en risk. Konstnärer som likt Goya och Delacroix har tagit ställning i frågor som rör framtiden och kanske i sitt innehåll också anses som obekväma, i den grad att de kan fängslas. De utvalda konstnärerna kommer från t.ex. Vitryssland, Ukraina, Irak eller Chile och ger tillsammans skiftande aspekter av hur det är att arbeta under förtryck, men också hur man som konstnär och flykting kan arbeta vidare i ett nytt land och vad som händer i exilen. De frågeställningar som konstnärerna arbetar med handlar om demokratiskt arbete i specifika länder, men också globala rörelser som FEMEN som även gör aktioner i Sverige.

Ett annat perspektiv på utställningen är att den visar på konstens kraft och möjligheter att främja en demokratisk utveckling, även om konstnären för stunden ifrågasätter konventioner och smak.

Det känns helt rätt att göra en sådan utställning i Växjö som redan nu tagit ett stort positivt steg genom att bli fristadsort för förföljda författare och genom Det fria ordets som främjar öppenhet, reflektion och demokratiskt arbete.

Program

Till utställningen följer också en programverksamhet som bidrar till att fördjupa ämnet med enskilda föredrag och paneldiskussioner. Den pedagogiska verksamheten kommer att inrikta sitt arbete på demokratifrågor för högstadium och gymnasium.

En öppen paneldebatt kommer att handla om det samtida kulturlivet och ställa frågor om hur öppet det egentligen är för konstnärer som faller utanför konventionen, till exempel Anna Odell, som först fick springa ett långt gatlopp, men nu blivit näst intill folkkär.

Juan Pedro Fabra Guemberena


Kontakta oss»
Växjö konsthall
Telefon 0470-41475
Politiskt ansvar
Kultur- och fritidsnämnden»