Aktuella byggprojekt

Södra stationsområdet

 

Trafikstörningar på Södra Järnvägsgatan

Vi bygger nya busshållplatser och färdigställer gatan framför Södra bantorget vid World Trade Center. Arbetet är inne i slutfasen men kommer innebära fortsatta grävningar i del av gatan som begränsar framkomligheten. 

Vecka 28-30

Fortsatt begränsad framkomlighet på Södra Järnvägsgatan mellan Värendsgatan och Strandvägen. Körfälten kommer växelvis att stängas av och vara öppna under hela perioden.

Vecka 31-33 

Totalavstängning förbi södra bantorget på grund av förberedande arbeten för asfaltering. 

Vecka 34-35

Begränsad framkomlighet mellan Värendsgatan och Vallgatan på grund av förberedande arbeten till Paul Bobergs park vid World Trade Center västerut.

Vecka 34-36

För att underlätta framkomligheten dagtid kommer en del arbete med asfaltering och målning att ske nattetid. Arbetet innebär att vi stänger av gatan förbi Södra bantorget nattetid. 

Gående och cyklister kommer kunna passera förbi arbetsområdet under hela perioden. 

Omledning av trafik till sjukhuset

  • Besökare från väster som ska till CLVs huvudentré tar sig enklast dit via Norra järnvägsgatan-Wilhelm Mobergs gata-Strandvägen. 
  • Besökare från öster som ska till akutmottagning eller förlossning kör enklast via Norra Järnvägsgatan-Sandgärdsgatan-Liedbergsgatan-Södra Järnvägsgtan-Vallgatan-Trädgårdsgatan-Värendsgatan-Södra Esplanaden. 

Vi uppmanar alla trafikanter att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa de orangea skyltarna på plats. 

Karta Södra Järnvägsgatan


Övriga projekt på södra stationsområdet som pågår: 

HSB bygger bostadsrätter. Etapp 1 blev inflyttningsklar januari 2017 och nu pågår bygget av andra etappen som beräknas inflyttningsklar i februari 2018.

Kärnhem och Skanska bygger bostadsrätter intill World Trade Center Växjö. Lägenheterna blev inflyttningsklara under våren 2017. 

Växjöbostäder bygger 43 hyresrätter som beräknas inflyttningsklara i slutet av 2017. 

Riksbyggen kommer under hösten 2016 att börja bygga etapp 1 av sammanlagt 136 bostadsrätter på området. Lägenheterna beräknas inflyttningsklara under 2018.

Södra bantorget blir en plats för att hämta och lämna resenärer. Här kommer ersättningsbussar att stanna när tåget inte går. Bygget pågår och beräknas klart sommaren 2017. 

Här kan du läsa mer om de olika projekten på södra stationsområdet.


Norra stationsområdet

Här vill vi skapa en attraktiv entré till staden och öka framkomligheten för kollektivtrafiken. För att kunna bygga ett nytt stads- och stationshus, två bussgator och nya kvarter för bostäder, kontor och handel behöver vi först bygga ut ledningsnätet.

Etapp 1


Vad är det som händer?
Vi lägger nya dagvattenledningar bakom gamla stationshuset, längs med järnvägen ut på den östra parkeringen. VEAB kommer samtidigt att flytta en transformatorstation som står i anslutning till parkeringen med tillhörande ledningar.

När?
Arbetet med etapp 1 startar måndagen den 21 augusti 2017 och beräknas klart i slutet på september.

Hur påverkar detta mig?
För att kunna utföra arbetet kommer vi att stänga av bil- och cykelparkeringen vid Linnérondellen, öster om det gamla stationshuset permanent från och med den 21 augusti 2017.

Var parkerar jag istället?
Vi hänvisar bilister till övriga parkeringsplatser i city, samt till Södra bantorget framför World Trade Center från och med den 11 september, för att hämta och lämna resenärer. Cyklister hänvisar vi till cykelparkeringarna vid resecentrum och i Linnéparken.  

Framkomligheten i området kommer att påverkas under hela byggtiden och periodvis medföra avstängningar, omledningar och andra begränsningar Vi uppmanar alla trafikanter att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa anvisningarna på plats.

Klicka på kartan för att få den större.

Karta etapp 1

Här kan du se var du kan parkera i city.
Här hittar du aktuell information om våra pågående gatuarbeten.
Läs mer om byggprojektet Växjö stationsområde. 

Preliminär tidplan för arbetet längs med Norra Järnvägsgatan

Etapp 1: augusti – september 2017

Etapp 2: september – oktober 2017

Etapp 3: oktober – november 2017

Etapp 4: november – december 2017

Etapp 5: december – februari 2018

Kortfattat innebär förslaget för den nya detljplanen för norra stationsområdet:

  • Nuvarande resecentrum rivs och ersätts av nytt.
  • Ny lösning för busstrafiken.
  • Avstängning av Norra järnvägsgatan för biltrafik (gäller ej ambulans, taxi, räddningstjänst, berörda fastighetsägare).
  • Förändring av offentliga ytor och allmänna platser.

Just nu arbetar projektgruppen med hitta lösningar för ett temporärt stationshus under tiden vi bygger det nya stads- och stationshuset. Samtidigt arbetar White Arkitekter tillsammans med projektgrupp och byggentreprenören Skanska vidare med det vinnande förslaget "Under ett tak". Skanska kommer under sommaren att ta fram en  kostnadskalkyl som kommer vara underlag för investeringsbeslutet som ska tas i höst. Den 17 oktober fattar Kommunfullmäktige som sista instans sitt beslut.

Här kan du läsa mer om det nya stads- och stationshuset i Växjö.