De bygger Växjös nya stads- och stationshus

Idag tilldelade Vöfab beslutet om vilken byggentreprenör det blir som ska bygga Växjös nya stads- och stationshus. 

Vöfab har utifrån uppgifter om företagets ekonomi, organisation, erfarenhet av tidigare genomförda projekt och referenser valt byggföretaget Skanska att bygga det nya stads- och stationshuset. Skanska kommer nu tillsammans med White Arkitekter som ritat byggnaden att inleda sitt samarbete. Under våren kommer det vinnande förslaget att bearbetas och projekteras vidare till ett slutligt förslag tillsammans med arkitekt och entreprenör, allt i nära samarbete med projektledning och förvaltningar inom Växjö kommun. Om allt går enligt planerna kommer bygget starta under hösten 2017 och stå klart runt årsskiftet 2019/20.

Kort om stads- och stationshuset

Byggnaden blir cirka 14 000 kvadratmeter och kommer innehålla ett stadshus, en station men även Växjö vardagsrum. Växjös vardagsrum blir ett allmänt utrymme som kommer att fungera som en social knutpunkt inomhus. Samtidigt ska utrymmet tillsammans med befintlig gång- och cykelbro koppla samman stadsdelarna centrum och söder. 

Här kan du läsa mer om stads- och stationshuset i Växjö.