Kontakt

Växjö kommun driver projektet Växjö stationsområde där flera olika aktörer driver egna projekt inom området.

Här kan du se vem du kan kontakta vidare beroende på vilka frågor du har. Du är också välkommen att höra dig till oss på Växjö kommuns kontaktcenter, så hjälper vi dig.


Planering och samordning av projektet samt ombyggnad av gångbro och gator

David Johansson, projektledare, Växjö Kommun
Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress 

Nicole Wångne, kommunikatör, Växjö kommun
Telefon 0470-410 00
Epost Detta är en e-postadress


Bangården, perronger, rulltrappor, hissar

Trafikverket, kundtjänst
Telefon 0771 - 92 19 21
E-post Detta är en e-postadress 


Växjö station och gamla stationsbyggnaden

Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen
Telefon 0730-70 28 38
E-post  Detta är en e-postadress

Thomas Fröslev, affärsområde stationer, Jernhusen
Telefon 072-216 40 49
E-post Detta är en e-postadress


Växjö stadshus

Ove Dahl, vice VD, VKAB
Telefon 0470-410 70
E-post Detta är en e-postadress


Bussar, busshållplatser, tåg, kollektivtrafik

Anja Schauerte, marknadskommunikatör, Länstrafiken Kronoberg
Telefon 0470-58 30 35
E-post Detta är en e-postadress

Rolf Andersson, chef kundcenter och trafikledning, Länstrafiken Kronoberg
Telefon 0470-77 85 00
E-post Detta är en e-postadress 


Lägenheter på södra stationsområdet, närmast WTC

Maria Tiréus, kommunikations-och marknadsansvarig, Växjöbostäder
Telefon 0470-59 90 65
E-post Detta är en e-postadress

Susan Linderos, kunansvarig & marknadskoordinator, Skanska
Telefon 010-448 1930
E-post Detta är en e-postadress

Anna-Maria Lingmerth, marknadsansvarig, Kärnhem
Telefon 0470-79 98 74
E-post Detta är en e-postadress 


Lägenheter på södra stationsområdet, mittersta kvarteret

Martin Stedt, marknadschef, HSB
Telefon 010-451 30 00
E-post Detta är en e-postadress

Carita Schönbaum, chef för nyproduktion, HSB
Telefon 010-451 30 91
E-post Detta är en e-postadress 


Lägenheter på västra delen av södra stationsområdet

Michael Lindebring, projektledare, Riksbyggen
Telefon 0480-578 47
E-post Detta är en e-postadress

Nina Thorkelsson, säljansvarig, Riksbyggen
Telefon 0480-578 48
E-post Detta är en e-postadress


Projektets politiska styrning

Kommunstyrelsen är den nämnd som fattar politiska beslut i projektet. Om du har politiska frågor om Växjö stationsområde är du välkommen att kontakta:

Per Schöldberg (C) kommunalråd
Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress

Gunnar Storbjörk (S)
Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470 - 410 00

Ansvarig förvaltning
Kommunledningsförvaltning»
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»