Kontakt


Telefon: 0470-410 83

Sjukanmälan  0470-796981
Rektor Bäckaslövskolan
Torbjörn Öberg
Tel: 0470-416 42
Mobil:070-652 72 12
Mail: Detta är en e-postadress

Förskolechef Regnbågens, Biskopshagens, Södergårdens förskolor Ulrika MårtenssonTel: 0470-433 38
Mobil: 070-991 24 52
Mail: Detta är en e-postadress  

Administrativ assistent
Åsa Lundin
Tel: 0470-410 83
Mail: Detta är en e-postadress

Vaktmästare:
Pedro Cespedes
073-952 92 97
Krister Karlsson
Aymen Saad Hatem
 
Personalrum: 430 19

Idrotten: 436 67

Slöjden:
431 97

Speciallärare:

Resurslärare, IT-ansvarig:
Ulf Friberg 
Tobias Bjurgert

Skolbibliotekarie:
Karin Sahlin Häll
431 98

Skolsköterska:
Jane Olander 416 91 tors, fre

Skolpsykolog:
Nils Callenholm 43290
Bokas via rektor.
Talpedagog:
Katarina Danielsson
Bokas via rektor.

Köksansvarig:
Gunilla Tammi 416 93