Kontakt


Telefon: 0470-410 83

Sjukanmälan  0470-796981
Rektor Bäckaslövskolan
Anette Karlsson
Tel: 0470-416 42
Mobil:0708932609
Mail: Detta är en e-postadress

Förskolechef Regnbågens, Biskopshagens, Södergårdens förskolor Ulrika MårtenssonTel: 0470-433 38
Mobil: 070-991 24 52
Mail: Detta är en e-postadress  

Administratör
Åsa Lundin
Tel: 0470-410 83
Mail: Detta är en e-postadress

Vaktmästare:
Pedro Cespedes
073-952 92 97
Krister Karlsson
Aymen Saad Hatem
 
Personalrum: 430 19

Idrotten: 0709834389

Slöjden:
431 97

Speciallärare:
Peggy Emanuelsson
 IT-ansvarig:
Ulf Friberg 
0470-796442

Skolbibliotekarie:
Maria Björn
431 98

Skolsköterska:
Sofia Nikolausson
Tisdagar och torsdagar
Tel:0470-796042
SMS:0709523620
E-mail:Detta är en e-postadress
Skolpsykolog:
Bokas via rektor.
 
Talpedagog:
Bokas via rektor.

Köksansvarig:
Gunilla Tammi 416 93