Kontakt


Telefon: 0470-410 83

Sjukanmälan  0470-796981
 
 
Rektor Bäckaslövskolan
Anette Karlsson
Tel: 0470-416 42
Mail: Detta är en e-postadress

Administratör
Åsa Lundin
Tel: 0470-410 83
Mail: Detta är en e-postadress

Vaktmästare:
Pedro Cespedes
073-952 92 97
Aymen Saad Hatem
 
Personalrum: 0470- 430 19

Speciallärare:
Peggy Emanuelsson
0701447389
 
 IT-ansvarig:
Ulf Friberg 
0470-796442

Skolbibliotekarie:
Maria Björn
0470-431 98

Skolsköterska:
Sofia Nikolausson
Tisdagar och torsdagar
Tel:0470-796042
SMS:0709523620
E-mail:Detta är en e-postadress
Skolpsykolog:
Bokas via rektor.
 
Talpedagog:
Bokas via rektor.

Köksansvarig:
Gunilla Tammi  0470-416 93