Ny biträdande rektor

Hej!

Mitt namn är Belinda Norinder och jag tillträdde tjänsten som biträdande rektor för Braås och Dädesjö skolor den 2 maj. 

Min förra anställning var som specialpedagog och enhetschef för Resursteamet på de kommunala gymnasieskolorna i Växjö, en enhet vars syfte är att stötta elever på gymnasieskolorna för att ge förutsättningar till en likvärdig utbildning åt alla. Det är erfarenheter och kunskaper som jag kommer att ha glädje av även i mitt nya uppdrag.

De gånga dagarna har jag börjat bekanta mig med skolans engagerade personal och hälsat på i några klasser. Jag har kunnat se samarbetet över åldersgränserna och lyssnat på några äldre elever som berättat för yngre elever om årstider, skottår, mm och sett hur de yngre barnen lyssnat uppmärksamt. Vilken glädje och nyfikenhet som era barn har! 

Förra torsdagen kunde jag testa några av aktiviteterna som fritidspersonalen hade planerat tillsammans med eleverna för att fira fritidshemmets dag. Inte så lätt att skicka innebandybollen i en kartong när man har begränsat synfält! 

Så småningom kommer jag att träffa även er föräldrar och jag ser fram emot ett långt och gott samarbete med er!

 

Med vänlig hälsning, 

Belinda Norinder