Regler och riktlinjer

Här till vänster hittar ni likabehandlingsplanen.
Mer information om de nationella målen som styr skolan kan ni hitta på skolverkets hemsida.