Om skolan

Lammhult skola är en F-9 skola med nästan 350 elever, inkl. internationell klass. Skolan är traditionellt organiserad med en eller två grupper i varje årskurs. Grupperingarna är inte fasta utan kan variera beroende på ämne och arbetssätt.