Busskort

Det finns möjlighet att köpa busskort via kommunens avtal för skolskjutselever. Korten blir billigare än att köpa månadskort med den reservationen att man bara kan åka 2 resor per dag under vardagarna.

Läs mer om skolkort här.

Hur gör ni?
Kontakta expeditionen, tel 438 60, så samordnar vi inköpet och beställer busskorten. Länstrafiken fakturerar skolan och vi fakturerar er föräldrar. Om elev tappar bort kortet meddelar ni Länstrafiken som ger eleven lapp som lämnas till exp som beställer nytt kort! Kostnad!