Fritids

 
Fritids har öppet före och efter skoltid samt under skolloven. Våra öppettider i år är 06.30-18.00. Vi försöker erbjuda så många och så varierade aktiviteter som möjligt, både fri lek och styrda aktiviteter, både inne och utomhus.
På vårt morgonfritids har vi främst lugna aktiviteter, som att läsa, bygga med lego och klossar, rita och spela spel.