Information gällande vårterminen 2017

Hej!

Så är skolan igång igen efter en välförtjänt ledighet! Vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt år och nya möjligheter, tillsammans!

Personalförändringar

Ny medarbetare på skolan är Aziz Ouinten, som arbetar som resurs i årskurs 3 och på fritidshemmet. Simon Lindroth har slutat hos oss för arbete på annan skola. Janna Tisjö arbetade hos oss i början av höstterminen men har valt att sluta, eftersom hon har påbörjat utbildning till fritidspedagog. Istället har Maja Svensson ersatt henne. Maja kommer att arbeta hos oss tills Johanna Rosén (mentor i årskurs  2 och 3) kommer tillbaka från föräldraledighet den 13 mars.

Vi kommer också att få en ny skoladministratör. Hon heter Camilla Bengtsson och kommer att ha sitt kontor på Ringsbergskolan. Camilla arbetar också med övergripande samordningsuppgifter i hela Centrumområdet. Maria Rylander arbetar kvar som administratör på Kristineberg, men kommer bara att administrera Kulturskolan. Kontaktuppgifterna uppdateras så snart Camilla är på plats och ersätter Maria.

Skolval

Inför Skolvalet i årskurs 7 är det viktigt att du som idag går i årskurs 6, och bor utanför skolans upptagningsområde, gör ett aktivt val. Vilken skola du är placerad på, står i det brev som kommer att skickas hem till dig i januari. Hur du gör för att välja Ringsbergskolan, står i informationsbrevet.

Öppet hus

Öppet Hus sker i år måndagen den 30 januari kl. 17.00-19.00 enligt ungefär samma upplägg som vi brukar. Vi kommer att ha en kort information om skolan vid två tillfällen under kvällen, kl. 17.30-18.00 och 18.30-19.00 där vi berättar om framförallt skolan, men också om Förskoleklass och fritids. Detta riktar sig mest till blivande vårdnadshavare i Förskoleklass höstterminen 2017, men även till andra som är intresserade av Ringsbergskolan.

Fritidshemmet

Under våren kommer vi att ha stängt för planering på fritidshemmet onsdagen den 22 mars. Då är det även studiedag i skolan. Fritidshemmet är också stängt måndagen den 10 april. Detta är under elevernas påsklov.

Läsårstider

Läsårstiderna för 2016/17 och 2017/18 är publicerade på kommunens hemsida. Det är viktigt att känna till de skolfria dagarna vid planering av semester eller ledigheter.

Trygghet och trivsel på skolan

Som en del i arbetet med trygghet och trivsel på skolan, har vi ändrat utformningen av vår trivselenkät. Inför utvecklingssamtalen kommer ni att fylla i enkäten hemma, tillsammans med era barn. Enkäten tar ni sedan med till utvecklingssamtalet och använder som diskussionsunderlag.

Parkering vid skolan

Tekniska nämnden har under föregående år fattat beslut om parkeringsplatser vid skolan. En skrivelse lämnades till tekniska nämnden från vårdnadshavare i F-klass. Nämnden svarar bland annat:

"Man kan ställa på varje ledig plats på hela parkeringsytan upp till 10 min för hämtning och lämning mm. Det innebär att vi inte har låsta enskilda platser, utan att hela ytan kan användas i mån av plats, vilket ökar flexibiliteten för detta ändamål. Syftet är inte att ”jaga” skjutsande föräldrar, utan övervakning sker för att se till att hela parkeringsytan används på rätt sätt och till det syfte den är avsedd. (ur Tekniska nämndens sammanträdesprotokoll 2016-11-24 § 165 Dnr 2016-00298)"

Det positiva med detta svar är att ingen riskerar böter när man parkerar på avsedd parkeringsyta för att lämna och hämta på fritids. Ingen behöver heller parkera i rondellen framför skolan, där det råder parkeringsförbud.

Ringsbergskolans hemsida

Kom ihåg att information om till exempel läsårstider, regler för ledighet, sjukanmälan, tid för nationella prov (NP), systematiskt kvalitetsarbete, föräldraråd, ordningsregler och viktiga telefonnummer finns i broschyren ”Att gå på Ringsbergskolan” som finns på hemsidan www.vaxjo.se/ringsbergskolan.

På hemsidan kan du också följa klassernas kalender, nyhetsbrev och eventuell blogg. Matsedel, information om fritidsgårdars verksamhet (Växapp för unga) samt klassernas scheman hittar ni också här.

Med vänlig hälsning,

Susanne Randau med personal