Ringsbergskolan välkomnar Borlänge kommun!

Onsdagen den 8 februari tar Ringsbergskolan emot studiebesök från ett femtontal personer från Borlänge kommun. De är intresserade av vår skolfilosofi och verksamhet inom framförallt estetiska lärprocesser.

De får möta berättelser, framgångsfaktorer, teorier och metoder inom bland annat elevdemokrati, estetiska lärprocesser, mattemusik och skapande skola.

De kommer också att möta elever som redogör för arbetsprocessen i sina konstnärliga rapporter.