Sophämtning

Dam vid sopkärl

I vår kommun använder vi plastkärl för att samla in ditt hushållsavfall. Hushållsavfallet från villor hämtas varannan vecka.

Du ska se till att avfallet är väl förpackat och att kärlet inte är överfullt. Om du tillfälligt har mer sopor än vanligt så kan du beställa extra hämtning mot avgift.

Var försiktig med aska, grillkol och annat brandfarligt avfall. Lägg inte det i sopkärlet. Det kan orsaka bränder både på avfallsanläggningen och vid din fastighet.

Kom ihåg att ställa fram sopkärlet

Sopkärlet måste stå på sin plats senast kl. 06.00 på dagen för sophämtning. Om sopkärlet inte är framdraget så riskerar du att det inte blir tömt. Det bästa är om du alltid har ditt sopkärl uppställt på en permanent plats. Då slipper du rulla fram det inför varje tömning.

Vid helgdagar kan tömningen förskjutas någon dag. Tänk på att ställa fram sopkärlet i god tid. Låt det vara framdraget tills det är tömt.

Placering av sopkärl

Ytan där kärlet står ska vara hårdgjord. Det gäller också för dragsträckan fram till den plats där sopbilen stannar. Inga trappor, trösklar eller andra hinder får finnas i vägen.

Vänd handtaget åt rätt håll

Underlätta för din sophämtare genom att placera sopkärlet med draghandtaget och hjulen mot chauffören. Då behöver chauffören inte vrida kärlet när det ska hämtas. Handtaget skall inte placeras mot en vägg.

Undantag för sidlastande sopbilar

Om du bor i ett område där sophämtarna använder sidlastande sopbilar ber vi dig att ställa ditt sopkärl med hjulen och handtaget vänt bort från gatan. Det underlättar för chauffören när sopbilen ska lyfta upp sopkärlet vid tömning.

Du som har en permanent uppställningsplats för ditt sopkärl berörs inte av undantaget.

Bra framkomlighet

Se till att buskar, grenar eller parkerade bilar inte är i vägen för sophämtningen. Skotta snö och sanda fram till sopkärlet vintertid.


Kontakta oss»
Kundtjänst för avfall och vatten
Telefon 0470-79 69 00
Politiskt ansvar
Tekniska nämnden»