Dricksvatten

DricksvattenDricksvatten är vårt viktigaste livsmedel.

I Växjö kommun finns sju vattenverk av varierande storlek. Varje dygn renas ca 16 000 kbm vatten som levereras till de 70 000 invånare i Växjö kommun som har kommunalt dricksvatten.

Två av vattenverken tar sitt råvatten från sjöar och är så kallade ytvattenverk. Övriga vattenverk är grundvattenverk och råvattnet pumpas då upp ur brunnar.

Personalen på tekniska förvaltningens VA-avdelning arbetar för att dricksvattnet ska hålla en god kvalitet och uppfylla Livsmedelsverket krav. Om du har egen brunn för dricksvatten så kan du få råd om din brunn och ditt brunnsvatten från miljö- och hälsoskyddskontoret.
Kontakta oss»
Va-avdelningen
Telefon 0470-410 00

Gott vatten i Växjö!

Växjös kranvatten utsågs 2010 till Götalands godaste. Tävlingen anordnas vart femte år av Svenskt Vatten