Kulturnämnden


Kulturnämnden ansvarar för Växjö bibliotek, Växjö konsthall, Biljettcentrum och allmän kulturverksamhet. De delar ut  ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer. Inom kulturnämndens ansvarsområde ligger också kommunens samarbete med Regionteatern Blekinge-Kronoberg samt Kulturparken Småland AB. Nämndens uppgifter utförs av kultur- och fritidsförvaltningen.

Kulturnämnden består av nio ledamöter med nio ersättare, som alla utses av kommunfullmäktige.

Öppettider
Måndag-fredag kl. 08.00- 16.30  

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress
Fax 0470-79 69 66

Postadress Växjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 1222, 351 12 Växjö

Lena Wibroe Kommunfullmäktige, får användas privat
Ordförande
Lena Wibroe (M)

Wirginia Bogatic
Vice ordförande
Bogatic, Wirginia (V)


Sök kontaktuppgifter till ledamöter i kulturnämnden