Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är till för dig som gått grundsärskolan eller varit integrerad och läst efter grundsärskolans läroplan eller gått i träningsskola.

 

Hos oss får du:

- en förberedelse för ett bra liv som vuxen i arbete, boende och fritid,

- jobba mycket med din personliga utveckling,

- undervisning som är anpassad efter din egen nivå,

- läsa dina ämnen i små undervisningsgrupper, så att läraren hinner hjälpa alla.


Kontakta oss»
Telefon 0470-417 90