VIP-kväll på Kungsmad

Du som i ditt gymnasieval har sökt till Kungsmadskolan inbjuds till en spännande VIP-kväll. Vi kommer bjuda på aktiviteter och arrangemang från alla skolans program.