Albanska / Shqip

Këtu i kemi të përmbledhura ato informata që deri tani gjenden  të përkthyra në gjuhën shqipe

 

Aplikimi për studimin e gjuhës suedeze për refugjat, SFI
(SFI)

Aplikimi për studimin e gjuhës suedeze për refugjat, SFI
(SFI - bonus)

Informim mbi shëndetin dhe shërbimet shëndetësore nga Kësilli i Qarkut (Landstinget)