Somaliska / af Soomaali

Halkan waxaanu iskugu  keenay warbixin maanta lagu heli karo oo  lagu
turjumay af-soomaali.

Iswidhish loogu talagalay dadka soo gelytiga ah
(SFI)

SFI-abaalgud lacageed
(SFI-bonus) 

 

Warbixin ku saabsan  caawimaada dhaqaalaha
(Ekonomiskt bistånd)

Warbixin ku saabsan  caafimaad-iyo daryeelka bukaanka ka socota maamulka gobolka ee caafimaadka
(Landstinget)  

Xafiiska caymiska buulshada
(Försäkringskassan)