Hjälp och stöd

Här finns information om olika former av hjälp. Klicka på rubrikerna så får du veta mer.

Bostadsanpassning

Om du drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionsnedsättning) kan din bostad behöva anpassas.

Dagverksamhet

Det finns flera olika dagverksamheter i Växjö. Hit får den som vårdas i hemmet komma för att du som anhöriga ska få avlastning och tid för dig själv.

Demenssjuksköterska

Växjö kommuns demenssjuksköterska ger råd och stöd till anhöriga till demenssjuka.

Fixar-tjänsten

Fixar-tjänsten hjälper äldre med riskfyllda vardagssysslor i hemmet.

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Har du funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med bil, buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst hos Regionförbundet södra Småland.

God man och förvaltare

Många människor behöver hjälp med sin tillvaro. Om behovet av hjälp beror på sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller försvagat hälsotillstånd kan man få en ställföreträdare i form av en god man eller en förvaltare. 

Hjälpmedel

Om du har problem eller hinder i ditt dagliga liv kan du få ett hjälpmedel utskrivet.

Inläsningstjänst

Du som är synskadad har möjlighet att få dina personliga dokument inlästa på CD-skiva.

Kontaktperson

En kontaktperson kan vara en hjälp för dig som är äldre och känner dig ensam. Kontaktpersonen träffar du regelbundet och ni gör saker tillsammans som du är intresserad av. 

Ledsagarservice

För dig som har omfattande funktionsnedsättning och har svårt att komma ut på fritids-, kultur- och nöjesaktiviteter på egen hand.

Matdistribution

Matdistribution är en färdiglagad huvudmåltid som levereras direkt hem till dig som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte själv kan tillaga ditt huvudmål.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du är rörelsehindrad kan du få ett särskilt parkeringstillstånd.

Syn- och hörselinstruktör

Du som har en synskada har möjlighet att få stöd och hjälp av en syninstruktör.

Telefonservice

Telefonservice innebär att personal från ett äldreboende eller en hemtjänstgrupp ringer upp dig på en överenskommen tid, för att höra efter att allt står rätt till.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som snabbt behöver kunna påkalla hjälp i akuta situationer, t.ex om du har ramlat.


Kontakta oss»
Myndighetsavdelningen
Telefon 0470-410 00
Politiskt ansvar
Omsorgsnämnden»