Personligt ombud

Ett personligt ombud är en person som kan hjälpa dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning att se till att du får den vård och det stöd som du behöver.

Det personliga ombudet kan hjälpa dig när du behöver kontakta sjukhuset eller vårdcentralen. Du kan också få hjälp med att kontakta myndigheter som exempelvis kommunen, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.

Ett personligt ombud är fristående gentemot myndigheter och andra verksamheter. Det betyder att de kan föra din talan som en oberoende part även vid kontakt med exempelvis kommunen.

Du väljer själv när du vill ha kontakt med ett ombud och det är du som bestämmer vad du vill ha hjälp med. Ombudet har rätt att säga nej till vissa uppdrag.

Ett personligt ombud har tystnadsplikt och du betalar inget för det stöd du får.

Hur får jag ett personligt ombud?

Om du vill ha ett personligt ombud kontaktar du organisationen "Personliga ombud Kronoberg". Du får då träffa något av ombuden som berättar hur de arbetar. Efter mötet bestämmer du om du vill ha ett ombud eller inte. 


Kontakta oss»
Personliga ombud Kronoberg
Telefon 0470-72 92 80
Politiskt ansvar
Omsorgsnämnden»