Pågående och avslutade projekt

Följande är en lista över pågående och avslutade projekt på Teknikum. För mer information vänligen kontakta respektive projekts kontaktperson.

 

Pågående projekt

Plug in 2.0

Under läsåret 2016/17 genomför Teknikum ett Plug In 2.0-projekt i samarbete med region Kronoberg och Europeiska socialfonden (ESF). Projektet går ut på att tillföra ytterligare mentorskap i form av personliga coacher som skapar sig en helhetsförståelse för eleverna. Syftet med coacherna är att hjälpa, stödja, motivera, uppmuntra och sätta upp delmål i samarbete med skolans personal och övriga för eleven viktiga samarbetspartners. Dessa arbetar således aktivt i dialoger såväl med eleven själv som med pedagoger, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare och vårdnadshavare. Insatserna ska ge effekt på elevernas måluppfyllelse genom att tidigt identifiera och planera åtgärder på individ, grupp och enhetsnivå.

Läs mer om projektet här och här.

Kontaktperson: PerOlof Morell

E-post: Detta är en e-postadress

 

Avslutade projekt

Projekt TE4

Ett projekt där Tumba gymnasium och Teknikum gjorde ett hack med öppen data. Grundtanken är detsamma som hack for sweden (http://hackforsweden.se/). Projektet fokuserade på att arbeta i grupp (över skolorna) enligt agile-metodik och att nyttja olika kompetenser. Det pågick 9/11 - 8/12 2016.

 

Kontaktperson:

Daniel Lundberg

E-post: Detta är en e-postadress

 

Earth Week

Årligen återkommande ämnesöverskridande projekt om hållbar utveckling i samarbete med Växjö Kommun, Linnéuniversitetet och de övriga kommunala gymnasieskolorna. På Teknikum involveras huvudsakligen årskurs 1 på Teknikprogrammet. Projektet går ut på att eleverna under en längre period får arbeta fram förslag på lösningar på miljörelaterade problem formulerade av kommunala tjänstemän, med dessa tjänstemän som handledare för uppgiften. Därefter ges eleverna möjlighet att presentera och diskutera sina lösningar vid ett seminarium på Linnéuniversitetet dels med ansvarig handledare, samt dels med elever och studenter från andra skolor som jobbat med samma problem. Earth Week 2017 påbörjades i februari 2017 och avslutades med seminarium på Linnéuniversitetet 23 mars. 

Kontaktperson:

Anton Altgård

Tel. 0470-418 87

E-post: Detta är en e-postadress