Alumner besökte Teknikum

Onsdag 7 juni besöktes Teknikum av alumner som tillhörde den första årskullen någonsin att examineras från Teknikum. Besökarna läste i samma klass vid dåvarande Kemiutbildningen och gick därefter vidare till jobb som bland annat ingenjörer, lärare och tandläkare. Besöket inkluderade bland annat en rundvandring i skolans lokaler och avslutades därefter med gemensam fika.