Elevkåren

Teknikums elevkår är organisationen för elever – av elever. Vi jobbar för att stärka gemenskapen mellan eleverna på skolan och strävar efter att alla elever ska få en roligare och mer givande gymnasietid. Vi anordnar olika aktiviteter, tävlingar eller bara bjuder på något gott för medlemmar i kåren.  Vi finns även till för att framföra elevernas åsikter till skolledningen och för att förbättra och påverka skolan ur elevernas perspektiv. Elevkåren är en oberoende organisation som varken påverkas av lärare eller rektorer.

Kårens styrelse består av:
- Janai Dolcino Gonzalez (TE15a) Ordförande
- Mohamed Aziz (BF14) Vice Ordförande
- Abdi Stylle (BF14) Eventansvarig
- Rebecca Zeidlitz (TE14b) Ekonomiansvarig 
- Marie Broberg  (TE15c) PR-ansvarig
- Jesper Karlsson (BF14) Sekreterare
- Manne Nilsson (TE15a) Medlemsansvarig
- Dennis Johansson (TE15a) Ledamot 
- Sam Ajaj (TE15b) Rugbyansvarig 
Kontakt: 
Kåren: Detta är en e-postadress
Ordförande: Detta är en e-postadress
Hemsida:
Följ oss på sociala medier för att ta del av vårt arbete:
Facebook:
 
Instagram:
 
Snapchat: 
teknikumelevkar
 
Bli medlem nu genom att fylla i blanketten: