Stipendier och priser

Växjö kommuns kulturpris och kulturstipendier


Växjö kommuns kulturpris är en belöning för insatser inom kulturella områden. Växjö kommuns kulturstipendier delas ut som stimulans till framtida kulturgärning. Kulturnämnden beslutar om mottagare av kulturstipendium och kulturpris.
 
Kulturstipendium
Den som vill ansöka om Växjö kommuns kulturstipendium gör detta senast 1 mars aktuellt år. Man kan inte föreslå andra mottagare. Kulturstipendier kan tilldelas fysiska personer som inte är äldre än 25 år, och som bor eller har bott i Växjö kommun.
Ansökan ska göras på en särskild blankett som kan beställas på telefonnummer 0470-41427 eller hämtas från denna sida. Som bilaga till ansökningsblanketten finns även bestämmelserna för kulturstipendiet.
 
Kulturpris
Den som ger förslag på en mottagare av Växjö kommuns kulturpris ska inte vara den föreslagna pristagaren själv. Förslag skall lämnas senast 1 mars aktuellt år och innehålla motivering, uppgifter om den föreslagnes anknytning till Växjö kommun, samt förslagsställarens namn och adress.
Någon särskild ansökningsblankett finns inte.


Skicka ditt förslag till kultur- och fritidsförvaltningen. 

E-post:
Detta är en e-postadress 
Adress: Kultur- och fritidsförvaltningen, box 1222, 351 12 Växjö
 
 
 

Kontakta oss»
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon 0470-410 00
Förvaltningschef
Erica Månsson
Politiskt ansvar
Kulturnämnden»