Strandbjörket

Lek i strandbjörket 

 

Strandbjörket är Växjös mesta lekplats, med massor av lekredskap på härliga stora gräsytor.

Barnfamiljer, unga och gamla har Strandbjörket som utflyktsmål och mötesplats. Här finns lek för både större och mindre barn och lekplatsen är tillgänglighetsanpassad för barn med funktionshinder.

Strandbjörkets kaffestuga med servering i direkt anslutning till lekplatsen är under sommartid en välbesökt attraktion i parken.

Hitta hit: Lekplatsen finns vid Växjösjön, rakt söder om Växjö lasarett

 
Servering i Strandbjörket


Kontakta oss»
Park- och naturavdelningen
Telefon 0470-410 00
Stadsträdgårdsmästare
Eva Eklind Blomkvist
Politiskt ansvar
Tekniska nämnden»